Sakaria第8章:18

学习

       

18 Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade: