Psaltaren第19章:4

学习

       

4 det är ej ett tal eller språk vars ljud icke höres.