Psaltaren第19章:3

学习

       

3 den ena dagen talar därom till den andra, och den ena natten kungör det för den andra;