Psaltaren第19章:2

学习

       

2 Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;