Psaltaren第19章:13

学习

     

13 Vem märker själv huru ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister.