Malaki第1章:1

学习

   

1 Detta är en utsaga, som innehåller HERRENS ord till Israel genom Malaki.