Hesekiel第42章:18

学习

       

18 Han mätte ock åt södra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger.