Hesekiel第42章:17

学习

       

17 Han mätte åt norra sidan: den höll efter mätstången fem hundra stänger runt omkring.