2 Mosebok第17章

Swedish (1917)

研究内在含义

← 2 Mosebok第16章   2 Mosebok第18章 →

1 Därefter bröt Israels barns hela menighet upp från öknen Sin och tågade från lägerplats till lägerplats, efter HE ENS befallning. Och de lägrade sig i efidim; där hade folket intet vatten att dricka.

2 Då begynte folket tvista med Mose och sade: »Given oss vatten att dricka.» Mose svarade dem: »Varför tvisten I med mig? Varför fresten I HE EN?»

3 Men eftersom folket där törstade efter vatten, knorrade de ytterligare emot Mose och sade: »Varför har du fört oss upp ur Egypten, så att vi, våra barn och vår boskap nu måste dö av törst?»

4 Då ropade Mose till HE EN och sade: »Vad skall jag göra med detta folk? Det fattas icke mycket i att de stena mig.»

5 HE EN svarade Mose: »Gå framför folket, och tag med dig några av de äldste i Israel. Och tag i din hand staven med vilken du slog Nilfloden, och begiv dig åstad.

6 Se, jag vill stå där framför dig på Horebs klippa, och du skall slå på klippan, och vatten skall då komma ut ur den, så att folket får dricka.» Och Mose gjorde så inför de äldste i Israel.

7 Och han gav stället namnet Massa och Meriba, därför att Israels barn hade tvistat och frestat HE EN och sagt: »Är HE EN ibland oss eller icke?»

8 Därefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i efidim.

9 Då sade Mose till Josua: »Välj ut manskap åt oss, och drag så åstad till strid mot Amalek. I morgon skall jag ställa mig överst på höjden, med Guds stav i min hand.»

10 Och Josua gjorde såsom Mose hade tillsagt honom, och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur stego upp överst på höjden.

11 Och så länge Mose höll upp sin hand, rådde Israel, men när han lät sin hand sjunka, rådde Amalek.

12 Och när Moses händer blevo tunga, togo de en sten och lade under honom, och på den satte han sig; sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på vardera sidan. Så höllos hans händer stadiga, till dess solen gick ned.

13 Och Josua slog Amalek och dess folk med svärdsegg.

14 Och HE EN sade till Mose: »Teckna upp detta till en åminnelse i en bok, och inprägla det hos Josua, ty jag skall så i grund utplåna minnet av Amalek, att det icke mer skall finnas under himmelen.»

15 Och Mose byggde ett altare och gav det namnet HE EN mitt baner.

16 Och han sade: »Ja, jag lyfter min hand upp mot HE ENS tron och betygar att HE EN skall strida mot Amalek från släkte till släkte.»

← 2 Mosebok第16章   2 Mosebok第18章 →
研究内在含义

从斯威登堡的著作主要解释:

Arcana Coelestia 8554, 8555

本章评论:

故事:

斯威登堡作的本章其他参考:

Arcana Coelestia 340, 878, 1679, 2702, 2724, 4876, 4936 ...

Apocalypse Revealed 485

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: