5 Mosebok第9章

Swedish (1917)

研究内在含义

← 5 Mosebok第8章   5 Mosebok第10章 →

1 Hör, Israel! Du går nu över Jordan, för att komma ditin och underlägga dig folk, större och mäktigare än du, städer, stora och befästa upp mot himmelen,

2 anakiternas stora och resliga folkstam, som du själv känner, och om vilken du har hört att man säger: »Vem kan stå emot Anaks barn!»

3 Så skall du nu veta att HE EN, din Gud, är den som går framför dig, såsom en förtärande eld; han skall förgöra dem, och han skall förgöra dem, och han skall ödmjuka dem för dig, och du skall fördriva dem och utrota dem med hast, såsom HE EN har lovat dig.

4 Då nu HE EN, din Gud, driver dem undan för dig, må du icke säga vid dig själv: »För min rättfärdighets skull har HE EN låtit mig komma in i detta land och taga det i besittning.» Ty dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HE EN fördriver dem för dig.

5 Icke din rättfärdighet och din rättsinnighet är det som gör att du får komma in i deras land och taga det i besittning, utan dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att HE EN, din Gud, fördriver dem för dig. Så vill ock HE EN uppfylla vad han med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

6 Därför må du nu veta att det icke är din rättfärdighet som gör att HE EN, din Gud, vill giva dig detta goda land till besittning; ty du är ett hårdnackat folk.

7 Kom ihåg, förgät icke, huru du i öknen förtörnade HE EN, din Gud. Allt ifrån den dag då du drog ut ur Egyptens land, ända till dess I nu haven kommit hit, haven I varit gensträviga mot HE EN.

8 Vid Horeb förtörnaden I HE EN, och HE EN vredgades på eder, så att han ville förgöra eder.

9 När jag hade stigit upp på berget för att taga emot stentavlorna, det förbunds tavlor, som HE EN hade slutit med eder, stannade jag på berget i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka.

10 Och HE EN gav mig de två stentavlorna, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger; vad där stod var alldeles lika med de ord HE EN hade talat med eder på berget ur elden, den dag då I voren församlade där.

11 Och när de fyrtio dagarna och de fyrtio nätterna voro förlidna, gav HE EN mig de två stentavlorna, förbundets tavlor.

12 Och HE EN sade till mig: »Stå upp och gå med hast ned härifrån, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har tagit sig till, vad fördärvligt är. De hava redan vikit av ifrån den väg som jag bjöd dem gå; de hava gjort sig ett gjutet beläte.»

13 Och HE EN talade till mig och sade: »jag har sett att detta folk är ett hårdnackat folk.

14 Lämna mig i fred, ty jag vill förgöra dem och utplåna deras namn, så att det icke mer finnes under himmelen; dig vill jag sedan göra till ett folk som är mäktigare och större än detta.»

15 Då vände jag mig om och steg ned från berget, som brann i eld; och jag hade i mina båda händer förbundets två tavlor.

16 Och jag fick då se att I haven syndat mot HE EN, eder Gud: I haden gjort eder en gjuten kalv; så haden I redan vikit av ifrån den väg som HE EN hade bjudit eder gå.

17 Då fattade jag i de båda tavlorna och kastade dem ifrån mig med båda händerna och slog sönder dem inför edra ögon.

18 Och jag föll ned inför HE ENS ansikte och låg så, likasom förra gången i fyrtio dagar och fyrtio nätter, utan att äta och utan att dricka, för all den synds skulle som I haden begått genom att göra vad ont var i HE ENS ögon, till att förtörna honom.

19 Ty jag fruktade för den vrede och förbittring mot eder, av vilken HE EN hade blivit så uppfylld att han ville förgöra eder. Och HE EN hörde mig även denna gång.

20 Också på Aron blev HE EN mycket vred, så att han ville förgöra honom, och jag bad då jämväl för Aron.

21 Sedan tog jag kalven, syndabelätet som I haden gjort, och brände den i eld och krossade sönder den väl, till dess att den blev fint stoft, och det stoftet kastade jag i bäcken som flöt ned från berget.

22 I Tabeera, i Massa och i Kibrot-Hattaava förtörnaden I ock HE EN.

23 Och när HE EN ville sända eder åstad från Kades-Barnea och sade: »Dragen upp och intagen det land som jag har givit eder», då voren I gensträviga mot HE EN, eder Guds, befallning och trodden honom icke och hörden icke hans röst.

24 Ja, gensträviga haven I varit mot HE EN allt ifrån den dag då jag lärde känna eder.

25 Så föll jag då ned inför HE ENS ansikte och låg så i de fyrtio dagarna och de fyrtio nätterna; ty HE EN hade sagt att han ville förgöra eder.

26 Och jag bad till HE EN och sade: »Herre, HE E, fördärva icke ditt folk och din arvedel, som du har förlossat med din stora makt, och som du med stark hand har fört ut ur Egypten.

27 Tänk på dina tjänare Abraham, Isak och Jakob, se icke på detta folks hårdhet, ogudaktighet och synd;

28 på det att man icke må säga i det land varur du har fört oss ut: 'Därför att HE EN, icke förmådde föra dem in i det land som han hade lovat åt dem, och därför att han hatade dem, förde han dem ut och lät dem dö i öknen.'

29 De äro ju ditt folk och din arvedel, som du har fört ut med din stora kraft och din uträckta arm.»

← 5 Mosebok第8章   5 Mosebok第10章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 583, 627, 730, 5798, 7205, 7418, 7673 ...

Apocalypse Revealed 350, 529, 748

Sacred Scripture 51

Life 59, 60

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: