5 Mosebok第8章:4

学习

                 |

4 Dina kläder blevo icke utslitna på dig, och din fot svullnade icke under dessa fyrtio år.