Psalmi第66章

学习

  

1 Poklikni Bogu, sva zemljo!

2 Zapevajte slavu imenu Njegovom, dajte Mu hvalu i slavu.

3 Recite Bogu: Kako si strašan u delima svojim! Radi velike sile Tvoje laskaju Ti neprijatelji Tvoji.

4 Sva zemlja nek se pokloni Tebi i poje Tebi, neka poje imenu Tvom.

5 Hodite i vidite dela Boga strašnog u delima svojim nad sinovima ljudskim.

6 On je pretvorio more u suhotu, preko reke pređosmo nogama; onde smo se veselili o Njemu;

7 Vlada silom svojom uvek, oči Njegove gledaju na narode. Buntovnici, da se niste podigli!

8 Blagosiljajte, narodi, Boga našeg, i glasite hvalu Njemu.

9 On je darovao duši našoj život, i nije dao da poklizne noga naša.

10 Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas, kao srebro što se pretapa.

11 Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša.

12 Dao si nas u jaram čoveku, uđosmo u oganj i u vodu; ali si nas izveo na odmor.

13 Ući ću u dom Tvoj sa žrtvama što se sažižu, izvršiću Ti zavete svoje,

14 Koje rekoše usta moja, i kaza jezik moj u teskobi mojoj.

15 Žrtve paljenice pretile ću tu prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću Ti teoce s jarićima.

16 Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj.

17 K Njemu zavikah ustima svojim, i jezikom svojim proslavih Ga.

18 Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod.

19 Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.

20 Blagosloven Bog, koji ne odvrže molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje!

Scroll to see more.