Psalmi第65章:7

学习

              |

7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!