Psalmi第65章:11

学习

              |

11 Ti venčavaš godinu, kojoj dobro činiš; stope su Tvoje pune masti.