Psalmi第51章:16

学习

     

16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.