Psalmi第51章:13

学习

     

13 Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i grešnici k Tebi će se obratiti.