Jov第27章:18

学习

     

18 Gradi sebi kuću kao moljac, i kao kolibu koju načini čuvar.