Jov第27章:11

学习

     

11 Učim vas ruci Božjoj, i kako je u Svemogućeg ne tajim.