Jeremija第36章:13

学习

                 |

13 I kaza im Mihej sve reči što ču kad Varuh čitaše knjigu narodu.