Jezekilj第6章:7

学习

              |

7 I pobijeni će padati usred vas, i poznaćete da sam ja Gospod.