Jezekilj第6章:10

学习

                 |

10 I poznaće da sam ja Gospod i da nisam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo.