Jezekilj第6章:1

学习

              |

1 Opet mi dođe reč Gospodnja govoreći: