Dela apostolska第1章:10

学习

                 |

10 I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,