Salmenes第48章:2

学习

              |

2 Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.