Psalmės第44章:25

学习

       

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.