Psalmės第15章:2

学习

            |

2 Tas, kuris gyvena dorai, elgiasi teisiai ir savo širdyje kalba tiesą;