2 Krónika第27章:6

学习

     

6 És hatalmassá lõn Jótám, mert útjában az Úr elõtt, az õ Istene elõtt járt.