הושע第2章:1

学习

             |

1 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה׃