Λευιτικόν第10章:10

Study

              

10 και δια να διακρινητε μεταξυ αγιου και βεβηλου και μεταξυ ακαθαρτου και καθαρου·


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 10. In order that not only a true distinction may be made between holy external worship conjoined with internal and that which is separated, but also between the celestial and spiritual heavens, the latter being respectively imperfect.