2 Χρονικά第11章:8

学习

     

8 και την Γαθ και την Μαρησα και την Ζιφ