2 Χρονικά第11章:7

学习

     

7 και την Βαιθ-σουρ και την Σοκχω και την Οδολλαμ