2 Χρονικά第11章:6

学习

     

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε