1 βασιλιάδες第19章:18

学习

       

18 αφηκα ομως εις τον Ισραηλ επτα χιλιαδας, παντα τα γονατα, οσα δεν εκλιναν εις τον Βααλ, και παν στομα το οποιον δεν ησπασθη αυτον.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 18. And, in the spiritual church, there always remain those who are capable of attaining the holy state of regeneration, and who do not yield to the power of self-love by the conjunction of evil and falsity in themselves either externally or internally.