Mooseksen kirja第17章:13

Study

              

13 Ja kuka ikänä ihminen Israelin lapsista, taikka muukalainen teidän seassanne, joka saa metsän eläimen eli linnun pyydyksellä, jota syödään, hänen pitää vuodattaman sen veren, ja peittämän sen multaan.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 13. And therefore every man of the Spiritual Church, internal or external, who, from a principle of persuasion, appropriates any affection of good or affection of truth, he shall separate the holy from the profane by the sincere acknowledgement that of himself he is nothing but evil, and is condemned.    研究内在含义

SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)


翻译: