Hesekiel第47章:21

学习

                 |

21 Ja näin teidän pitää jakaman maan teillenne Israelin sukukunnissa.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)