Numbers第2章

Estonian

研究内在含义

← Numbers第1章   Numbers第3章 →

1 Ja Issand rääkis Moosese ja Aaroniga, öeldes:

2 'Iisraeli lapsed löögu leer üles, igaüks oma lipu juurde, oma perekonna märgi juurde! Nad löögu leer üles ümber kogudusetelgi, sellega kohakuti:

3 esikülge, ida poole, löögu leer üles Juuda leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Juuda poegade vürst Nahson, Amminadabi poeg,

4 ja tema väehulk, milles on loetuid seitsekümmend neli tuhat kuussada.

5 Tema kõrvale löögu leer üles Issaskari suguharu, Issaskari poegade vürst Netaneel, Suuari poeg,

6 ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend neli tuhat nelisada.

7 Siis on Sebuloni suguharu, Sebuloni poegade vürst Eliab, Heeloni poeg,

8 ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend seitse tuhat nelisada.

9 Juuda leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada kaheksakümmend kuus tuhat nelisada. Nemad lähevad teele esimestena.

10 Ruubeni leeri lipkond oma väehulkade kaupa olgu lõuna pool, Ruubeni poegade vürst Elisuur, Sedeuuri poeg,

11 ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend kuus tuhat viissada.

12 Tema kõrvale löögu leer üles Siimeoni suguharu, Siimeoni poegade vürst Selumiel, Suurisaddai poeg,

13 ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend üheksa tuhat kolmsada.

14 Siis on Gaadi suguharu, Gaadi poegade vürst Eljasaf, Deueli poeg,

15 ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend viis tuhat kuussada viiskümmend.

16 Ruubeni leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada viiskümmend üks tuhat nelisada viiskümmend. Nemad lähevad teele järgmistena.

17 Seejärel mingu teele kogudusetelk koos leviitide leeriga teiste leeride keskel! Nõnda nagu nad olid leeri üles löönud, nõnda nad mingu ka teele, igaüks oma kohal, oma lipkondade kaupa!

18 Lääne pool olgu Efraimi leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Efraimi poegade vürst Elisama, Ammihudi poeg,

19 ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend tuhat viissada.

20 Tema kõrval olgu Manasse suguharu, Manasse poegade vürst Gamliel, Pedasuuri poeg,

21 ja tema väehulk, milles on loetuid kolmkümmend kaks tuhat kakssada.

22 Siis on Benjamini suguharu, Benjamini poegade vürst Abidan, Gideoni poeg,

23 ja tema väehulk, milles on loetuid kolmkümmend viis tuhat nelisada.

24 Efraimi leeris on kõiki loetuid väehulkade kaupa sada kaheksa tuhat ükssada. Nemad lähevad teele kolmandatena.

25 Põhja pool olgu Daani leeri lipkond oma väehulkade kaupa, Daani poegade vürst Ahieser, Ammisaddai poeg,

26 ja tema väehulk, milles on loetuid kuuskümmend kaks tuhat seitsesada.

27 Tema kõrvale löögu oma leer üles Aaseri suguharu, Aaseri poegade vürst Pagiel, Okrani poeg,

28 ja tema väehulk, milles on loetuid nelikümmend üks tuhat viissada.

29 Siis on Naftali suguharu, Naftali poegade vürst Ahira, Eenani poeg,

30 ja tema väehulk, milles on loetuid viiskümmend kolm tuhat nelisada.

31 Daani leeris on kõiki loetuid sada viiskümmend seitse tuhat kuussada. Nemad oma lipkondade kaupa lähevad teele viimastena.'

32 Need olid oma perekondade kaupa loetud Iisraeli lapsed; kõiki leerides väehulkade kaupa loetuid oli kuussada kolm tuhat viissada viiskümmend.

33 Leviite aga ei loetud Iisraeli laste hulka, nõnda nagu Issand oli Moosest keelanud.

34 Ja Iisraeli lapsed tegid kõik nõnda, nagu Issand oli Moosest käskinud: nõnda nad lõid leeri üles oma lipkondade kaupa ja nõnda nad läksid teele, igaüks koos oma suguvõsaga perekondade kaupa.

← Numbers第1章   Numbers第3章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 3448, 3703, 3708, 3858, 3862, 4236, 6148 ...

Apocalypse Revealed 349, 351, 862

Life 59

Show Unpublished Work(s)

精神主题:

Substance and Form

Bible Studies:

Making the Word Central

Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: