Joshua第16章

Estonian

研究内在含义

← Joshua第15章   Joshua第17章 →

1 Ja jooseplastele tuli liisuosa, mis algab Jeeriko Jordanist, Jeeriko veest ida pool ja suundub sealt kõrbe, mis üleneb Jeerikost Peeteli mäestikku.

2 Peetelist läheb piir Luusi ja kulgeb arklaste maa-alale Atarotti,

3 laskub alla lääne poole jafletlaste maa-alale kuni alumise Beet-Hooronini ja kuni Geserini, ja selle lõpp on meres.

4 Joosepi pojad Manasse ja Efraim said oma pärisosaks:

5 efraimlastele sai maa-alaks nende suguvõsade kaupa: nende pärisosa piir oli ida pool Atarot-Addarit kuni ülemise Beet-Hooronini.

6 Siis kulgeb piir mereni. Mikmetat jääb põhja poole, aga piir pöördub ida poole Taanat-Silosse ja kulgeb sellest ida pool Jaanohasse;

7 Jaanohast laskub see alla Atarotti ja Naarasse, riivab Jeerikot ja lõpeb Jordani ääres.

8 Tappuahist kulgeb piir lääne poole Kaanaoja ja selle lõpp suubub merre. See oli efraimlaste suguharu pärisosa nende suguvõsadele.

9 Peale selle linnad, mis efraimlastele eraldati manasselaste pärisosa keskel, kõik linnad ja nende külad.

10 Aga kaananlasi, kes elasid Geseris, nad ei ajanud ära; nõnda elavad kaananlased Efraimi keskel tänapäevani ja on tööorjad.

← Joshua第15章   Joshua第17章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 3708, 3858, 3862, 9338

Apocalypse Revealed 349

Show Unpublished Work(s)


Commentary (pdf)

Bible Study Notes Volume 2


翻译:
分享: