1 kuningat第16章:7

学习

       

7 Issanda sõna oli ju tulnud prohvet Jehu, Hanani poja läbi Baesa ja tema soo kohta kõige selle kurja pärast, mis ta oli teinud Issanda silmis, vihastades teda oma kätetööga ja saades nõnda Jerobeami soo sarnaseks, ja sellepärast et ta selle oli surmanud.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 7. Moreover it is the dictate of Divine Truth from the Lord with those who are in truth from good, against falsity and the evil from which it is derived, that, since they have not only sinned by adopting external worship without internal, but have also caused the entire vastation of external worship, therefore they have rejected all Divine Truth from Divine Good, and by their actions have averted themselves from Divine Good also.