Genesis第33章:6

Study

              

6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder.

    研究内在含义

翻译: