Genesis第16章:9

Study

              

9 Toen zeide de Engel des HEEREN tot haar: Keer weder tot uw vrouw, en verneder u onder haar handen.

    研究内在含义

翻译: