Genesis第16章:16

学习

              |

16 En Abram was zes en tachtig jaren oud, toen Hagar Ismael aan Abram baarde.