Deuteronomy第34章

Danish

研究内在含义

← Deuteronomy第33章  

1 Derpå steg Moses fra Moabs Sletter op på Nebobjerget, til Toppen af Pisga, lige over for Jeriko; og HE EN Ind ham skue ud over hele Landet: Gilead lige til Dan,

2 hele Naftali, Efraims og Manasses Land, hele Judas Land indtil Havet i Vest,

3 Sydlandet og Jordanegnen, Sænkningen ved Jeriko, Palmestaden, lige til Zoar.

4 Og HE EN sagde til ham: "Det er det Land, jeg tilsvor Abraham, Isak og Jakob, da jeg sagde: Dit Afkom vil jeg give det! Nu har jeg ladet dig skue ud over det med dine egne Øjne; men du skal ikke drage derover"

5 Og Moses, HE ENs Tjener, døde der i Moabs Land, som HE EN havde sagt.

6 Og han begravede ham i Dalen i Moab lige over for Bet Peor. Indtil denne Dag har intet Menneske kendt hans Grav.

7 Moses var 120 År, da han døde; hans Øje var ikke sløvet og hans Livskraft ikke svundet.

8 Og Israelitterne græd over Moses i tredive Dage på Moabs Sletter, indtil Tiden for Dødeklagen over Moses var til Ende.

9 Og Josua, Nuns Søn, var fuld af Visdoms Ånd, fordi Moses havde lagt sine Hænder på ham, og Israelitterne adlød ham og gjorde, som HE EN havde pålagt Moses.

10 Men i Israel opstod der ikke mere en Profet som Moses, hvem HE EN omgikkes Ansigt til Ansigt,

11 når der ses hen til alle de Tegn og Undere, HE EN Ind ham udføre i Ægypten over for Farao, alle hans Tjenere og hele hans Land,

12 og til den vældige Kraft og alt det forfærdelige og store, Moses udførte i hele Israels Påsyn.

← Deuteronomy第33章  
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 1589, 4117, 4299

Apocalypse Revealed 367, 474

Divine Love and Wisdom 383

The Lord 48

True Christian Religion 156

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: