Deuteronomy第31章

Danish

研究内在含义

← Deuteronomy第30章   Deuteronomy第32章 →

1 Da Moses var færdig med at tale disse Ord til hele Israel,

2 sagde han til dem: "Jeg er nu 120 År gammel og kan ikke mere færdes som før; og HE EN har sagt til mig: Du skal ikke komme over Jordan der!

3 Men HE EN din Gud vil selv drage over i Spidsen for dig, han vil udrydde disse Folkeslag for dig, så du kan tage deres Land i Besiddelse. Og Josua skal drage over i Spidsen for dig, som HE EN har sagt.

4 Og HE EN skal handle med dem, som han handlede med Amoriterkongerne Sibon og Og og med deres Land, som han ødelagde;

5 og HE EN skal give dem i eders Magt, og l skal handle med dem i Overensstemmelse med alle de Bud, jeg gav eder.

6 Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem; thi HE EN din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe og ikke forlade dig!"

7 Derpå lod Moses Josua kalde og sagde til ham i hele Israels Nærværelse: "Vær frimodig og stærk; thi du skal føre dette folk ind i det Land, HE EN svor at ville give deres Fædre, og give dem det i Eje.

8 HE EN selv vil gå foran dig, han vil være med dig og ikke slippe eller forlade dig; frygt derfor ikke og vær ikke bange!"

9 Derpå nedskrev Moses denne Lov og overgav den til Præsterne, Levis Sønner, der bar HE ENs Pagts Ark, og til alle Israels Ældste.

10 Og Moses bød dem: "Hvergang der er gået syv År, i Friåret, på Løvhyttefesten,

11 når hele Israel kommer for at stedes for HE EN din Guds Åsyn på det Sted, han udvælger, skal du læse denne Lov højt for hele Israel.

12 Kald da Folket sammen, Mænd, Kvinder og Børn og de fremmede, som bor inden dine Porte, for at de kan høre og lære at frygte HE EN eders Gud og omhyggeligt handle efter alle denne Lovs Ord;

13 og deres Børn,som endnu ikke har lært den at kende, skal høre den og lære at frygte HE EN eders Gud, alle de Dage I lever i det Land, som I skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan!"

14 Derpå sagde HE EN til Moses: "Nu nærmer Tiden sig, da du skal dø. Kald derfor Josua bid og stil eder i Åbenbaringsteltet, for at jeg kan give ham mine Befalinger!" Og Moses og Josua gik hen og stillede sig i Åbenbaringsteltet.

15 Da åbenbarede HE EN sig i teltet i en Skystøtte, og Skystøtten stillede sig ved Teltets Indgang.

16 Derpå sagde HE EN til Moses: "Når du har lagt dig til Hvile hos dine Fædre, vil dette Folk give sig til at bole med fremmede Guder, det Lands Guder, det kommer til, og det vil forlade mig og bryde min Pagt, som jeg har sluttet med det.

17 Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule mit Åsyn for dem; det skal ædes op, og mange Ulykker og Trængsler skal ramme det.Til den Tid skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at disse Ulykker har ramt mig?

18 Og jeg vil til den Tid helt skjule mit Åsyn for det for alt det ondes Skyld, det øvede, da det vendte sig til fremmede Guder.

19 Så skriv nu denne Sang op, lær Israelitterne den og læg den i deres Mund, for at denne Sang kan være mit Vidne mod Israelitterne.

20 Thi jeg vil føre dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning; men når det har spist sig mæt og mæsket sig, vil det vende sig til fremmede Guder og dyrke dem, og det vil ringeagte mig og bryde min Pagt.

21 Når da Ulykker og Trængsler i Mængde rammer det, skal denne Sang være det et Vidne; thi aldrig må den dø på dets Afkoms Læber. Jeg ved jo, hvad de pønser på allerede nu, før jeg har ført dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre."

22 Da skrev Moses på den Dag denne Sang op og lærte Israelitterne den.

23 Derpå bød han Josua, Nuns Søn, og sagde: "Vær frimodig og stærk; thi du skal føre Israelitterne ind i det Land, jeg tilsvor dem. Jeg vil være med dig!"

24 Da Moses var færdig med at nedskrive denne Lovs Ord fra Ende til anden i en Bog,

25 bød han Leviterne, der bar HE ENs Pagts Ark:

26 "Tag denne Lovbog og læg den ved Siden af HE EN eders Guds Pagts Ark, for at den der kan være Vidne imod dig;

27 thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod HE EN, hvor meget mere da ikke, når jeg er død!

28 Kald nu alle eders Stammers Ældste og eders Tilsynsmænd sammen hos mig, for at jeg kan fremsige disse Ord for dem og kalde Himmelen og Jorden til Vidne imod dem:

29 Thi jeg ved, at når jeg er død, vil t handle ilde og vige bort fra den Vej, jeg har anvist eder, og Ulykken skal ramme eder i de kommende Tider, fordi l gør, hvad der er ondt i HE ENs Øjne, og krænker ham med eders Hænders Gerning."

30 Derpå fremsagde Moses denne Sang fra Ende til anden for hel Israels Forsamling:

← Deuteronomy第30章   Deuteronomy第32章 →
研究内在含义

本章评论:

故事:

从斯威登堡的著作的解释和参考:

Arcana Coelestia 586, 4317, 4815, 5585, 6723, 6752, 6804 ...

Apocalypse Revealed 417, 474, 527, 939

The Lord 9

Show Unpublished Work(s)
翻译:
分享: