1 Samuel第22章:21

学习

     

21 Og Ebjatar fortalte David, at Saul havde dræbt HE ENs Præster.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University