Žalmy第63章:8

学习

     

8 Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu křídel tvých prozpěvovati budu.