Žalmy第54章

学习

   

1 Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův,

2 Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?

3 Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.

4 Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.

5 Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.

6 Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.

7 Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane. [ (Psalms 54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré. ] [ (Psalms 54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé. ]

Scroll to see more.