Žalmy第30章:7

学习

     

7 I jáť jsem řekl, když mi se šťastně vedlo: Nepohnu se na věky.