Leviticus第5章:17

Study

              

17 Jestliže by pak člověk zhřešil, a učinil by proti některému ze všech přikázaní Hospodinových, čehož by nemělo býti, neznaje toho, a byl by vinen, rovně též ponese nepravost svou.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 17. And in short, if any one violates Divine law concerning anything relating, generally, to the rejection of evil, he is guilty, although he may not be aware of it, and evil will adhere to him.    研究内在含义

翻译: