Leviticus第5章:15

Study

                 |

15 Kdyby člověk přestoupil přestoupením, a zhřešil by z poblouzení, ujímaje věcí posvěcených Hospodinu: tedy přinese obět za vinu svou Hospodinu, skopce bez poškvrny z drobného dobytka, podlé ceny tvé, nejníž za dva loty stříbra, vedlé lotu svatyně, za vinu.


这节经文评论  

原作者: Henry MacLagan

Verse 15. That if any one unknowingly violates the Divine law in internal worship, apparently, from love or good, still he shall acknowledge the Lord and worship Him from the good of innocence in the internal or spiritual degree, uncontaminated with evil, according to the quality of spiritual truths with him, to which good is conjoined, in order that guilt may be removed.