Jób第40章:23

学习

     

23 Učiní-liž smlouvu s tebou? Přijmeš-liž jej za služebníka věčného?